<<  Detsember 2014  >>
 E  T  K  N  R  L  P 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Avaldati 19.12.2014
Avaldati 19.12.2014
Avaldati 08.12.2014
Tartu Vallavalitsus teavitab, et 11.12.2014 kell 18.00 toimub Kärkna külas asuva Asso maaüksuse detailplaneeringu lahendust tutvustav arutelu. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda maaüksuse jagamist äri- ja tootmismaa kruntideks ning kruntidele ehitusõiguse määramist tootmis- ja laohoonete rajamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Arutelu toimub Tartu vallamaja volikogu saalis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik, teine korrus). Info planeeringu kohta siin.
Enampakkumise kuulutus

Tartu Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel Järve tn 16 kinnistu katastritunnusega 79402:001:0544, pindalaga 1413 m2 ja sihtotstarbega elamumaa. Kinnistu osas kehtib Liisukivi maaüksuse detailplaneering, mis näeb ette, et kinnistule võib rajada kaks hoonet (elamu ja abihoone). Maksimaalse ehitusaluse pinnaga 280 m2 ja lubatud kõrgus on 8,5 m. Katusekalle on lubatud 0º-20º. Krundi piiril on olemas vee- ja kanalisatsioonitrassid ning krundini on olemas tee.
Enampakkumise alghinnaks on 15000 eurot.
Enampakkumise võitjaga sõlmitakse notariaalne ostu-müügileping hiljemalt 60 päeva peale võitja väljaselgitamist. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuse enne lepingu sõlmimisest.
Enampakkumisel osavõtumaksu ja tagatisraha ei nõuta. Notaritasud tehingult tasub ostja.
Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus Tartu Vallavalitsuse aadressil Haava tn 6 Kõrveküla alevik Tartu vald 60512 Tartumaa hiljemalt 22. detsember 2014 kell 8.15 Ümbrik varustada märgusõnaga “Järve tn 16 kinnistu enampakkumine” ja märge “mitte avada enne 22.detsember .a. kl 8.20

Pakkumine peab sisaldama füüsilise isiku puhul nime, isikukoodi ja elukohta, juriidilise isiku puhul nime, registrikoodi ja vajadusel esindust tõendavat dokumenti, pakkumise summat, pakkumise kehtivusaega ja pakkuja allkirja. Informatsiooni saab e-maili teel See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
Pakkumised avatakse Tartu Vallavalitsuses 22. detsember 2014 kell 8.20.
Tartu Vallavalitsus teavitab, et 20.11.2014 kell 18.00 toimub Vahi alevikus asuva Meruski maaüksuse (kü tunnus 79401:006:0404) detailplaneeringu lahenuduse muudatust tutvustav arutelu. Planeeringust huvitatud isik on teinud ettepaneku muuta lähteülesandes antud krundi ehitusõigust. Lähteülesande kohaselt on planeeritava krundi täisehituse protsent 30 ning ühe hoone maksimaalne ehitusaluse pinnaks on lubatud 1000m². Muudatusega soovitakse krundi täisehituse protsenti suurendada 40ni ning jätta määramata ühe hoone maksimaalne ehitusalune pindala.
Arutelu toimub Tartu vallamaja volikogu saalis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik, teine korrus). Info planeeringu kohta siin.
Avaldati 10.11.2014
Avaldati 22.10.2014
Enampakkumise kuulutus

Tartu Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel Järve tn 16 kinnistu katastritunnusega 79402:001:0544, pindalaga 1413 m2 ja sihtotstarbega elamumaa. Kinnistu osas kehtib Liisukivi maaüksuse detailplaneering, mis näeb ette, et kinnistule võib rajada kaks hoonet (elamu ja abihoone). Maksimaalse ehitusaluse pinnaga 280 m2 ja lubatud kõrgus on 8,5 m. Katusekalle on lubatud 0º-20º. Krundi piiril on olemas vee- ja kanalisatsioonitrassid ning krundini on olemas tee.
Enampakkumise alghinnaks on 20000 eurot.
Enampakkumise võitjaga sõlmitakse notariaalne ostu-müügileping hiljemalt 60 päeva peale võitja väljaselgitamist. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuse enne lepingu sõlmimisest.
Enampakkumisel osavõtumaksu ja tagatisraha ei nõuta. Notaritasud tehingult tasub ostja.
Pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus Tartu Vallavalitsuse aadressil Haava tn 6 Kõrveküla alevik Tartu vald 60512 Tartumaa hiljemalt 17. november 2014 kell 8.15 Ümbrik varustada märgusõnaga “Järve tn 16 kinnistu enampakkumine” ja märge “mitte avada enne 17.november .a. kl 8.15

Pakkumine peab sisaldama füüsilise isiku puhul nime, isikukoodi ja elukohta, juriidilise isiku puhul nime, registrikoodi ja vajadusel esindust tõendavat dokumenti, pakkumise summat, pakkumise kehtivusaega ja pakkuja allkirja. Informatsiooni saab e-maili teel tartuvvtartuvv.ee

Pakkumised avatakse Tartu Vallavalitsuses 17. november 2014 kell 8.15.
Avaldati 31.10.2014
Avaldati 21.10.2014
Tartu Vallavalitsus algatas 27.11.2013.a korraldusega nr 341 Vahi alevikus asuva Kaasiku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande ning 26.02.2014.a korraldusega nr 59 Vahi alevikus asuva Taga-Kaasiku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande. Kuna planeeringualad on piirinaabrid, siis planeerimisel seoti maaüksuse detailplaneeringud üheks planeeringulahenduseks.
Planeeringuga on ette nähtud Kaasiku ja Taga-Kaasiku maaüksuste jagamine elamumaa sihtotstarbega kruntideks, lisaks transpordimaa, maatulundusmaa ja jäätmehoidlamaa krundid. Elamumaa sihtotstarbega kruntidele on määratud ehitusõigused üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks on planeeringuga antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.
Planeeritava ala pindala on u 5,5 ha.
Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.
Detailplaneering on kooskõlastatud.
Planeeringu avalik väljapanek toimub 03.11.2014-17.11.2014. Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus võttis 24.09.2014.a korraldusega nr 278 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuvate Mõisahärra tn 9, 11, 12, 13, 14, 16, Aadliku tn 11, 13, 15 ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuga on muudetud olemasolevate kruntide piire ning määratud kruntidele ehitusõigused üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringu avalik väljapanek toimub 16.10.2014-30.10.2014. Täpsem info planeeringu kohta siit.
Avaldati 08.10.2014
Avaldati 22.09.2014
Avaldati 12.09.2014
Tartu Vallavalitsus võttis 03.09.2014.a korraldusega nr 247 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Aroonia tn 8 maaüksuse detailplaneeringu.
Planeeringu avalik väljapanek toimub 22.09.2014-06.10.2014.a Tartu valla kantseleis. Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus võttis 03.09.2014.a korraldusega nr 246 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kõrveküla alevikus asuva Raigi maaüksuse detailplaneeringu.
Planeeringu avalik väljapanek toimub 22.09.2014-06.10.2014.a Tartu valla kantseleis. Täpsem info planeeringu kohta siit.
Avaldati 11.09.2014
Avaldati 26.08.2014
TEADE!
Bussisõit põhikooli- ja gümnaasiumi õpilastele.

Tasuta bussisõidu kiipkaardi saavad taotleda Tartu valla õpilased, kes õpivad põhikoolis ja gümnaasiumis.
Õpilaste olemasolevad bussisõidu-kiipkaardid kehtivad ka 2014-2015 õppeaastal.
Kiipkaardi saamiseks ja kasutamiseks uuel õppeaastal on vaja täita avaldus, kus on kirjas õpilase nimi, sünniaeg, kool, klass ja peatuste nimed, mida laps kasutab.
Lähte Ühisgümnaasiumi ja Kõrveküla Põhikooli õpilaste kiipkaardite väljastamise ja pikendamisega tegeleb kool.
Avaldused saata aadressil lemme.rehtlatartuvv.ee või jaanatartuvv.ee või tuua avaldus vallamajja kabinet 7. Info telefonil 53076020

Bussikaardi avalduse vorm (MS Word)
Avaldati 08.08.2014
Avaldati 04.08.2014
Avaldati 22.07.2014
Avaldati 18.07.2014
Avaldati 01.07.2014
Avaldati 30.06.2014
Avaldati 27.06.2014
Avaldati 23.06.2014
VAJADUSPÕHINE PERETOETUS

Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse lastega perekondadele, kelle netosissetulek taotlemisele eelneval kolmel kuul on alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri. 2013.a on pere esimese täiskasvanud pereliikme sissetulekupiiriks 280 eurot, iga järgneva 14- a kuni täisealise pereliikme piir on sellest 50% ehk 140 eurot ja alla 14- aastase pereliikme piir on sellest 30% ehk 84 eurot.
Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri kalkulaator asub siin:
http://www.sm.ee/sinule/perele/vajaduspohine-peretoetus/vajaduspohise-peretoetuse-sissetulekupiiri-kalkulaator.html
Kui perekonna sissetulek on alla eeltoodud piiri, makstakse ühe lapsega perekonnale 9,59 eurot kuus ning kahe ja enama lapsega perele 19,18 eurot kuus.
Täpsemalt saab toetuse kohta lugeda Sotsiaalministeeriumi kodulehelt:
http://www.sm.ee/sinule/perele/vajaduspohine-peretoetus.html
Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.

Avaldus vajaduspõhise peretoetuse saamiseks tuleb esitada sotsiaalnõunikule Tart vallamajas, Haava 6, Kõrveküla alevik, hiljemalt kuu viimaseks kuupäevaks. Toetus makstakse välja taotlemisele järgneval kolmel kuul hiljemalt 20. kuupäevaks.

Vastuvõtu ajad

T 8- 12, 13- 16
R 8- 12             

Info

Sotsiaalnõunik               Jaana Puur        7337758, 53076020  
Sotsiaaltööspetsialist   Lemme Rehtla  7337757                      

Heakorra ettepanekud

Hea Tartu valla elanik hoiame puhtana enda valla ja oma kodude ümbruse. Kodude ümbruse saate heakorrastada ise. Valla, kui terviku, heakorrastamine on raskem. Tartu vald soovib kaasata elanikke Tartu valla heakorra paremaks muutmisesse. Alates 01.03.2013 on Tartu valla kodulehekülje külastajatel võimalik teavitada Tartu Vallavalitsust heakorra probleemidest. Tartu valla koduleheküljel on selleks olemas vastav link “Heakorra ettepanekud”. Ettepaneku tegija määrab kaardil ära koha, kus nimetatud probleem vajab lahendamist ja ettepanekut tehes registreerib ennast süsteemi kasutajaks. Selline registreerimine on vajalik, et Tartu Vallavalitsus saaks teiega vajadusel kontakti võtta ja täpsustada ettepanekut ning vastata teie ettepanekule. Tartu Vallavalitsus ootab teie ettepanekuid heakorra parandamiseks.
Koduõendusteenus Tartu vallas

Koduõendusteenus on tänapäevane õendusabiteenus, mida osutatakse hooldatavale tema kodus/elukohas. Koduõde teostab arsti ettekirjutuse alusel hooldatava kodus talle määratud protseduure ja õendustoimingud. Koduõendusteenust vajav haige või tema lähedane peab võtma ühendust oma perearstiga. Teenusele võib suunata ka eriarst. Koduõendusteenuse eest tasub Eesti Haigekassa juhul, kui selle teenuse on saatekirjaga määranud pere- või eriarst. Ravimid tuleb haigel või tema lähedastel endal osta.
Koduõendusteenuse saab samuti kasutada hooldekodus, selleks on vaja ainult perearsti või erialaarsti saatekirja.

Täpsem info telefonil 53736424 Taivo Ristoja või 7337 758 Jaana Puur


Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi taotlemine

Puudega inimese sõiduki parkimiskaarti saab taotleda Tartu Vallavalitsuse sotsiaalosakonnast
(Kõrveküla alevik, Haava tn 6, kabinet 7).

Vastuvõtuajad on teisipäev 08.00-12.00 ja 13.00-16.00 ning reede 8.00-12.00
Täpsem informatsioon telefonil: 7337-758 Jaana Puur

loe täpsemaltHea Tartu valla elanik ja ettevõtja,

oleme uuele kodulehele püüdnud koguda võimalikult palju

kasulikku ja huvitavat informatsiooni,

kui aga märkad, et miskit olulist on puudu

või oskad omalt poolt midagi väärtuslikku lisada,

anna palun märku


See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.