<<  August 2014  >>
 E  T  K  N  R  L  P 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
253031
Tartu Vallavalitsus võtab tööle Lähte lasteaed Kiisupere direktori.

Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridusministri kehtestatud kvalifikatsiooninõuded koolieelse lasteasutuse direktorile.

Eeldame, et edukal kandidaadil on:
1. Motivatsioon ja soov juhtida lasteaeda;
2. Hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus ning korrektsus töös.

Kandideerijatel esitada Tartu Vallavalitsusele järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus koos töötasu sooviga;
• elulookirjeldus;
• lühivisioon lasteaia arengust ja juhtimise üldpõhimõtetest.

Dokumendid esitada elektrooniliselt tartuvvtartuvv.ee või paberkandjal aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik, 60512 Tartu vald, hiljemalt 27.08. 2014 märgusõnaga "Konkurss".
TEADE!
Bussisõit põhikooli- ja gümnaasiumi õpilastele.

Tasuta bussisõidu kiipkaardi saavad taotleda Tartu valla õpilased, kes õpivad põhikoolis ja gümnaasiumis.
Õpilaste olemasolevad bussisõidu-kiipkaardid kehtivad ka 2014-2015 õppeaastal.
Kiipkaardi saamiseks ja kasutamiseks uuel õppeaastal on vaja täita avaldus, kus on kirjas õpilase nimi, sünniaeg, kool, klass ja peatuste nimed, mida laps kasutab.
Lähte Ühisgümnaasiumi ja Kõrveküla Põhikooli õpilaste kiipkaardite väljastamise ja pikendamisega tegeleb kool.
Avaldused saata aadressil lemme.rehtlatartuvv.ee või jaanatartuvv.ee või tuua avaldus vallamajja kabinet 7. Info telefonil 53076020

Bussikaardi avalduse vorm (MS Word)
Avaldati 08.08.2014
Avaldati 04.08.2014
Avaldati 22.07.2014
Avaldati 18.07.2014
Avaldati 01.07.2014
Avaldati 30.06.2014
Avaldati 27.06.2014
Avaldati 23.06.2014
Tartu Vallavalitsus võttis 07.05.2014.a korraldusega nr 138 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kõrveküla alevikus asuva Linnu tn 15 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuga moodustatakse 10 elamumaa krunti, lisaks on planeeritud transpordimaa ja sotsiaalmaa krundid. Planeeringu eesmärgiks on planeeritavale alale kavandada uus privaatne ja rohealadega ümbritsetud üksikelamute piirkond, määrata kruntidele ehitusõigused üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja liikluskorralduse, haljastuse ja tehnovõrkude kulgemine. Planeeringu avalik väljapanek toimub 30.05.2014-12.06.2014.a Tartu valla kantseleis. Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus võtab tööle Äksi kalmistu kalmistuvahi.
Kalmistuvahi tööülesanneteks on matmiste registri pidamine, kalmistu heakorrastamine ja hauaplatside arvestuse pidamine.
Sobiv kandidaat on hea suhtleja ja teotahteline inimene. Sooviavaldus palume saata hiljemalt 5. juuni 2014 aadressil Tartu Vallavalitsus Haava tn 6, Kõrveküla alevik, 60512 Tartu vald või e-mailile tartuvvtartuvv.ee Täpsemat informatsiooni saab telefonil 5175569.
  Vähempakkumise teade

  Tartu Vallavalitsus teostab SA
  Keskkonnainvesteeringute Keskus toetusel projekti
  “Vasula ja Vesneri alleede hooldamine”
  Tegevuse käigus tuleb alleede puudelt eemaldada
  kuivanud oksad, need teisaldada ning trimmerdada
  puudealune ala vältimaks võsastumist.
  Okste lõikus tuleb teostada 2014.a. sügisel,
  trimmerdamised 2014 augustis ja 2015 augustis.


Hinnapakkumus lisas 2 toodud vormil esitada hiljemalt 15.05.2014.a. Tartu Vallavalitsuse aadressil Haava 6, Kõrveküla alevik, 60512, Tartu vald või edastada e-mail tartuvvtartuvv.ee
Täiendav informatsioon tel 5204667 (Jüri Reinpõld) või e-mail jyriraadi.ee


Lisa 1: Lähteülesanne
Lisa 2: Hinnapakkumuse vorm
Lisa 3: Asukoha kaart
Tartu Vallavalitsus teostas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetusel projekti “Säästlik ja keskkonnasõbralik tänavavalgustus Kõrveküla ja Vahi alevikele”.
Projekti käigus asendati nimetatud alevikes 249 olemasolevat tänavavalgustit säästlike LED-valgustitega.
Projekti maksumus oli 86383,20 eurot, sh KIK toetus 77 744,88 eurot ja valla omaosalus 8638,32 eurot.
Säästetud elektrienergia arvelt väheneb CO2 heitmete hulk 32 t/a.
23. aprillist kuni 26 aprillini toimub Tartu Vallavolikogu ja vallavalitsuse koolitusreis Sankt-Peterburgi. Reisi eesmärk on tutvumine turismiobjektide tööga ja turismisektori töö korraldusega. Samuti soovitakse kaudselt reklaamida suurlinna elanikele Jääaja Keskust.
Hajaasustuspiirkondade reoveekäitlussüsteemide seisukorra uuring ja inventariseerimine

AS Infragate Eesti jätkab käesoleval kevadel ja suvel Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi tellimusel uuringut, milles hinnatakse hajaasustuspiirkondades paiknevate erinevate objektide – elumajad, koolid, kohaliku omavalitsuse sotsiaalobjektid, turismitalud jne – reoveekäitlussüsteemide seisukorda ja selle kaudu investeeringute vajadust reoveekäitlussüsteemidesse. Läbiviidava uuringu põhjal koostatakse külastatud objektidest andmebaas ning kogutud andmeid kasutatakse hinnangute tegemiseks kogu Eesti kohta. Uuringu läbiviimiseks kasutatakse internetipõhist küsitlusmeetodit kui ka kohapealset objekti inventariseerimist konsultandi poolt. Kui kohapealset inventariseerimist Teie objektil ei teostata, oleksime tänulikud kui täidaksite küsitlusankeedi internetikeskkonnas aadressil http://infragate.ankeet.ee/surveys/begin/2/Hajaasustuse_reoveekaeitlussuesteemide_kuesitluse_ankeet . Ankeedi küsimustele vastamisega on Teil võimalus lisada enda valduses olev objekt koostatavasse andmebaasi.

Tartu Vallavalitsus algatas 02.04.2014.a korraldusega nr 97 Vahi alevikus asuva Keskuse tee 3 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.
Täiendav info planeeringu eesmärkide, asukoha ja ala suuruse kohta siit.
Tartu Vallavolikogu algatas 19.03.2014.a otsusega nr 13 Lombi külas asuva Tuuleallika maaüksuse detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.
Täiendav info planeeringu eesmärkide, asukoha ja ala suuruse kohta siit.
Tartu Vallavolikogu algatas 19.03.2014.a otsusega nr 12 Võibla külas asuva Lõo maaüksuse detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.
Täiendav info planeeringu eesmärkide, asukoha ja ala suuruse kohta siit.
Tartu Vallavalitsus algatas 19.03.2014.a korraldusega nr 79 Vahi alevikus asuva Mõisahärra tn 9, 11, 12, 13, 14, 16, Aadliku tn 11, 13, 15 ja Mõisahärra tänava maaüksuste detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.
Täiendav info planeeringu eesmärkide, asukoha ja ala suuruse kohta siit.
Tartu Vallavalitsus algatas 19.03.2014.a korraldusega nr 78 Vahi alevikus asuva Nõmmeringi tn 11 maaüksuse detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.
Täiendav info planeeringu eesmärkide, asukoha ja ala suuruse kohta siit.
Tartu Vallavalitsus algatas 12.03.2014.a korraldusega nr 74 Vasula alevikus asuva Mesilinnu tn 9 maaüksuse detailplaneeringu.
Täiendav info planeeringu eesmärkide, asukoha ja ala suuruse kohta siit.
Teade

Töötukassa Tartumaa osakond edastab informatsiooni, et
6. mail toimub Tartus Dorpat Konverentsikeskuses (TASKU keskuse IV korrusel, Turu 2) Tartu Töömess 2014. Käesoleval aastal toimub töömessi raames koostöös EURES võrgustikuga ka Skandinaavia riikide elu- ja töötingimusi tutvustav infopäev.

Töömess on avatud kõigile huvilistele, kes soovivad infot töötamisvõimalustest nii Tartus ja Tartumaal kui ka Euroopas. Tutvustame Eesti Töötukassa võimalusi ning pakume tööandjatele võimalust ennast tutvustada ja leida oma meeskonda uusi töötajaid. Soovitame külastajatel võtta messile kaasa ka oma CV (elulookirjeldus). Messil osalevad ka töötukassa head partnerid - Tööinspektsioon, Maksu- ja Tolliamet, Sotsiaalkindlustusamet, Tartu Ärinõuandla ja teised, kellelt külastajad saavad terve messiaja vältel kasulikku infot ja vastuseid tekkinud küsimustele.

Tööturu olukorda ning töövõimalusi väljaspool Eestit tutvustavad EURES võrgustiku esindajad Rootsist, Taanist ning Norrast. Soomes töötamisest huvitatud ehitusvaldkonna spetsialistide küsimustele vastab Soome Ehitusliidu Tallinna Esindus. Uksed on avatud kella 11.00-17.00, töömess kõigile tasuta.

1.veebruaril toimunud 2013.aastal Tartu vallas sündinud beebide peol tehtud fotode saamiseks palume kirjutada oma soovist e-aadressil: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. .


Tartu Vallavalitsus võttis 27.11.2013.a korraldusega nr 343 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuvate Kuldvihma pst 3 ja Kuldvihma pst 5 maaüksuste detailplaneeringu.
Planeeringu avalik väljapanek toimub 16.12.2013-03.01.2014 E-R, kl 8-16 Tartu vallavalitsuse kantseleis, Haava 6, Kõrveküla. Täpsemalt infot planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavolikogu võttis 20.11.2013.a otsusega nr 51 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu IV etapi osaala detailplaneeringu.
Planeeringu avalik väljapanek toimub 09.12.2013-23.12.2013 E-R, kl 8-16 Tartu vallavalitsuse kantseleis, Haava 6, Kõrveküla. Täpsemalt infot planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavolikogu võttis 20.11.2013.a otsusega nr 50 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Jõusa külas asuvate Savi, Saviaugu, Uue-Aida, Uue-Vorsti ja Hansa maaüksuste detailplaneeringu.
Planeeringu avalik väljapanek toimub 09.12.2013-09.01.2013 E-R, kl 8-16 Tartu vallavalitsuse kantseleis, Haava 6, Kõrveküla. Täpsemalt infot planeeringu kohta siit.
Tartu vallavalitsus kehtestas 20.09.2013.a korraldusega nr 262 Kõrveküla alevikus asuva Loka maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0316). detailplaneeringu. Planeeringuga on Loka maaüksus jagatud kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks. Elamumaa kruntidele on määratud ehitusõigused üksikelamu ja abihoonete rekonstrueerimiseks ja uute püstitamiseks. Lisaks on antud lahendus liikluskorraldusele, haljastusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Tartu vallavolikogu võttis 18.09.2013.a otsusega nr 36 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Saadjärve külas asuvate Vesilinnu tee, Vesilinnu tee 8 ja Vesilinnu ranna maaüksuste detailplaneeringu. Planeeringuga on muudetud eelnimetatud maaüksuste krundipiire. Vesilinnu tee on pikendatud Saadjärveni. Lisaks on planeeritud kaks elamumaa sihtotstarbega krunti, milledele määratud ehitusõigused üksikelamu ja kahe abihoone püstitamiseks. Lisaks on antud lahendus liikluskorraldusele, haljastusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala suurus on u 1 ha. Planeering on kooskõlas üldplaneeringuga.
Avalik väljapanek toimub 04.10.2013-18.10.2013 E-R, kl 8-16 Tartu vallavalitsuse kantseleis, Haava 6, Kõrveküla. Info planeeringu kohta siit.

Tartu vallavalitsus algatas 11.09.2013.a korraldusega nr 252 Tila külas asuva Rähni põik 1 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on planeeringualal muuta osaliselt kehtivaid arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi. Muus osas jäävad kehtima Rähni tn 1, 3, 5 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu tingimused. Planeering on kooskõlas üldplaneeringuga.
Täiendav info planeeringu eesmärkide, asukoha ja ala suuruse kohta siit.

Tartu vallavalitsus algatas 11.09.2013.a korraldusega nr 253 Kõrveküla alevikus asuva Raigi maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kaaluda maaüksuse jagamist kaheks elamumaa sihtotstarbega krundika ning kruntidele ehitusõiguse määramist. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 6731 m². Planeering on kooskõlas üldplaneeringuga.
Täiendav info planeeringu eesmärkide, asukoha ja ala suuruse kohta siit.
Tartu vallavalitsus algatas 17.07.2013.a korraldusega nr 195 Erala külas asuva Erala keskuse 7 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on olemasoleva elamumaa krundi kruntimine, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete rajamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on 6882 m². Planeering on kooskõlas üldplaneeringuga.
Täiendav info planeeringu eesmärkide, asukoha ja ala suuruse kohta siit
Tartu vallavolikogu kehtestas 18.06.2013.a otsusega nr 26 Tila külas asuva Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu III etapi.
Tartu vallavalitsus algatas 12.06.2013.a korraldusega nr 165 Kõrveküla alevikus asuva Loka maaüksuse ( kü tunnus 79403:002:0316) detailplaneeringu.
Planeeringu algatamise eesmärgiks on kaaluda olemasoleva Loka maaüksuse (kü tunnusega 79403:002:0316) jagamist kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning kruntidele ehitusõiguste määramist (olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks ja uute ehitiste projekteerimiseks). Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on 5894 m2.
Täiendav info planeeringu eesmärkide, asukoha ja ala suuruse kohta siit
Tartu vallavalitsus algatas 05.06.2013.a korraldusega nr 154 Tila külas asuva Künnapuu tn 1 // 3 maaüksuse detailplaneeringu.
Käesoleval hetkel kehtib antud alal Päevasilma maaüksuse detailplaneering (kehtestatud 14.01.2009.a Tartu vallavalitsuse korraldusega nr 6), millega planeeriti maaüksuse jagamine kaheks elamumaa kinnistuks ja määrati ehitusõigused.
Käesoleva planeeringu algatamise eesmärgiks on Päevasilma maaüksuse detailplaneeringuga määratud kinnistupiiride ja ehitusõiguse muutmine. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on 3725 m2.
Täiendav info planeeringu eesmärkide, asukoha ja ala suuruse kohta siit
Tartu vallavolikogu algatas 22.05.2013.a otsusega nr 21 Vahi alevikus asuva Mario ja Savimäe maaüksuste detailplaneeringu.
Planeeringu algatamise eesmärgiks on kaaluda Mario ja Savimäe kinnistutest ca 7 ha suuruse tootmismaa sihtotstarbega krundi moodustamist ning krundile ehitusõiguste määramist tootmis- ja laohoonete rajamiseks. Planeeritava ala pindala on ca 20,5 ha. Käesoleval ajal on kinnistud hoonestamata.
Planeeringuga antakse ka lahendus ala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.
Täiendav info planeeringu eesmärkide, asukoha ja ala suuruse kohta siit
VAJADUSPÕHINE PERETOETUS

Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse lastega perekondadele, kelle netosissetulek taotlemisele eelneval kolmel kuul on alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri. 2013.a on pere esimese täiskasvanud pereliikme sissetulekupiiriks 280 eurot, iga järgneva 14- a kuni täisealise pereliikme piir on sellest 50% ehk 140 eurot ja alla 14- aastase pereliikme piir on sellest 30% ehk 84 eurot.
Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri kalkulaator asub siin:
http://www.sm.ee/sinule/perele/vajaduspohine-peretoetus/vajaduspohise-peretoetuse-sissetulekupiiri-kalkulaator.html
Kui perekonna sissetulek on alla eeltoodud piiri, makstakse ühe lapsega perekonnale 9,59 eurot kuus ning kahe ja enama lapsega perele 19,18 eurot kuus.
Täpsemalt saab toetuse kohta lugeda Sotsiaalministeeriumi kodulehelt:
http://www.sm.ee/sinule/perele/vajaduspohine-peretoetus.html
Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.

Avaldus vajaduspõhise peretoetuse saamiseks tuleb esitada sotsiaalnõunikule Tart vallamajas, Haava 6, Kõrveküla alevik, hiljemalt kuu viimaseks kuupäevaks. Toetus makstakse välja taotlemisele järgneval kolmel kuul hiljemalt 20. kuupäevaks.

Vastuvõtu ajad

T 8- 12, 13- 16
R 8- 12             

Info

Sotsiaalnõunik               Jaana Puur        7337758, 53076020  
Sotsiaaltööspetsialist   Lemme Rehtla  7337757                      

Tartu vallavalitsus algatas 17.04.2013.a korraldusega nr 109 Erala külas asuva Sopi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande. Täiendav info planeeringu eesmärkide, asukoha ja ala suuruse kohta siit
Tartu vallavalitsus algatas 10.04.2013.a korraldusega nr 94 Kõrveküla alevikus asuvate Muuli ja Põllu maaüksuste detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande. Täiendav info planeeringu eesmärkide, asukoha ja ala suuruse kohta siit
Tartu vallavalitsus algatas 10.04.2013.a korraldusega nr 93 Vahi alevikus asuva Kuldvihma pst 3 ja 5 maaüksuste detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande. Täiendav info planeeringu eesmärkide, asukoha ja ala suuruse kohta siit
Heakorra ettepanekud

Hea Tartu valla elanik hoiame puhtana enda valla ja oma kodude ümbruse. Kodude ümbruse saate heakorrastada ise. Valla, kui terviku, heakorrastamine on raskem. Tartu vald soovib kaasata elanikke Tartu valla heakorra paremaks muutmisesse. Alates 01.03.2013 on Tartu valla kodulehekülje külastajatel võimalik teavitada Tartu Vallavalitsust heakorra probleemidest. Tartu valla koduleheküljel on selleks olemas vastav link “Heakorra ettepanekud”. Ettepaneku tegija määrab kaardil ära koha, kus nimetatud probleem vajab lahendamist ja ettepanekut tehes registreerib ennast süsteemi kasutajaks. Selline registreerimine on vajalik, et Tartu Vallavalitsus saaks teiega vajadusel kontakti võtta ja täpsustada ettepanekut ning vastata teie ettepanekule. Tartu Vallavalitsus ootab teie ettepanekuid heakorra parandamiseks.
Tartu vallavalitsus algatas 15.05.2013.a korraldusega nr 135 Kõrveküla alevikus asuva Linnu tn 15 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu.
Planeeringu eesmärgiks on planeeritavale alale kavandada uus privaatne ja rohealadega ümbritsetud üksikelamute piirkond, määrata kruntidele ehitusõigused üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja lahendada liikluskorraldus, haljastus ja tehnovõrkude kulgemine. Ehitusõiguse mahu ja kruntide suuruse määramisel lähtutakse lähiala kruntide hoonete mahtudest ja varemplaneeritud ehitusõigustest.
Planeeritava ala pindala on ca 8,5 ha.
Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.
Täiendav info planeeringu eesmärkide, asukoha ja ala suuruse kohta siit.
Koduõendusteenus Tartu vallas

Koduõendusteenus on tänapäevane õendusabiteenus, mida osutatakse hooldatavale tema kodus/elukohas. Koduõde teostab arsti ettekirjutuse alusel hooldatava kodus talle määratud protseduure ja õendustoimingud. Koduõendusteenust vajav haige või tema lähedane peab võtma ühendust oma perearstiga. Teenusele võib suunata ka eriarst. Koduõendusteenuse eest tasub Eesti Haigekassa juhul, kui selle teenuse on saatekirjaga määranud pere- või eriarst. Ravimid tuleb haigel või tema lähedastel endal osta.
Koduõendusteenuse saab samuti kasutada hooldekodus, selleks on vaja ainult perearsti või erialaarsti saatekirja.

Täpsem info telefonil 53736424 Taivo Ristoja või 7337 758 Jaana Puur

Projekt Päevaste ja ööpäevaringsete hooldusteenuste abil tööle

Link: projekti kodulehele

Projekti eesmärkideks on abistada hooldajaid, kes on huvitatud tööle asumisest ja kelle hoolealuseid on võimalik hooldada koduhooldusega. Selleks viiakse hooldajatega läbi intervjuu ja hinnatakse hooldatava koduhooldusteenuste ajaline maht ja sagedus. Projekti tegevuse käigus suurendatakse koduhooldusteenuse osutamisega tegelevate töökohtade arvu ostes koduhooldusteenust ja pakkudes seda hooldatavatele vastavalt nende vajadustele hooldusplaani alusel.
Neid hooldajaid, kes ei sobi koduhooldusteenuse osutajateks juhendatakse tööturuteenuste kasutamisel ja tööotsingutel. Tööotsingute või tööle asumise alguses osutatakse nende hooldatavatele koduhooldus või ööpäevaringse hoolekande teenuseid.

Kes saavad projekti tegevustega liituda
Projekt tegevused on suunatud Tartu linna,
Tartu valla ja Luunja valla hooldajatele kes on:

• tööealised;  
• ei tööta või on sunnitud töösuhte hooldamise tõttu lõpetama;
• on huvitatud tööle asumisest.Kuhu pöörduda projekti tegevustesse kaasamiseks:
Tartu vallas
Jaana Puur
sotsiaalnõunik
tel 733 7758
e-postTEADE!
Bussisõit põhikooli- ja gümnaasiumi õpilastele.


Kooliõpilaste bussisõidu-kiipkaardid kehtivad ka 2012-2013 õppeaastal. Kiipkaardi kasutamiseks uuel õppeaastal on vaja täita avaldus ning OÜ Tarbus kannab kaardile peatused, mida õpilane kasutab Tartu linna koolis käimiseks.

Avaldused saata aadressil See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. või tuua vallamajja kabinet 7.
Info telefonil 53076020

Dokumendid:
Avaldus - bussikaardi jaoks (MS Word)

Õpilaste bussikaardid tuleks suvel alles hoida

Tartumaa kooliõpilaste bussisõidu-kiipkaardid kehtivad ka järgmisel õppeaastal.
Kiipkaarti on võimalik kasutada ka koolivaheajal tavalise Tartumaa ühissõidukikaardina. Sõidukaart võimaldab saada täispiletile soodustust 5...10% sõltuvalt kaardile laetud rahasummast. Lapsevanematele on sõidukaart hea võimalus tagada lapsele kojusõiduvõimalus, kuna suvises ülemeelikuses võib noorsugu neile antud sularaha ära raisata ning üritada siis jänest sõita või tee ääres hääletada.
Kaardile saab raha laadida bussijuhi juures. Kui kaart ära kaob, saab uue osta (hind 3.20) OÜ Tarbusest Tartus Ringtee 25.
Info: Küllikki Tokman, 730 5232.
Teadaanne

SKA Inseneribüroo OÜ tegeleb hetkel Jõhvi-Tartu-Valga mnt(km 109,667-118,919) Igavere-Kobratu lõigu remondi projekti koostamisega ning kui selle lõiguga piirnevate kinnistute omanikel on küsimusi ja ettepanekuid projekti osas, siis palume võtta meiega ühendust.

Kontaktid:
SKA Inseneribüroo OÜ
Tel 6578789
See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
Monika Normann

Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi taotlemine

Puudega inimese sõiduki parkimiskaarti saab taotleda Tartu Vallavalitsuse sotsiaalosakonnast
(Kõrveküla alevik, Haava tn 6, kabinet 7).

Vastuvõtuajad on teisipäev 08.00-12.00 ja 13.00-16.00 ning reede 8.00-12.00
Täpsem informatsioon telefonil: 7337-758 Jaana Puur

loe täpsemaltHea Tartu valla elanik ja ettevõtja,

oleme uuele kodulehele püüdnud koguda võimalikult palju

kasulikku ja huvitavat informatsiooni,

kui aga märkad, et miskit olulist on puudu

või oskad omalt poolt midagi väärtuslikku lisada,

anna palun märku


See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.