<<  Mai 2018  >>
 E  T  K  N  R  L  P 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Korraline volikogu istung toimub 16 märtsi asemel 23. märtsil algusega kell 16.00 volikogu saalis.

Vallavalitsuse istung toimub 16. märtsi asemel 18. märtsil algusega kell 8.15.
Tartu Vallavalitsus kehtestas 26.02.2016.a korraldusega nr 79 Tila külas asuva Metsaääre maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0638) detailplaneeringu.

Planeeringuga on ette nähtud Metsaääre maaüksuse sihtotstarbe muutmine tootmismaaks ning ehitusõiguse määramine tootmishoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks antakse planeeringuga juurdepääsu, tehnovõrkude ja haljastuse lahendus.

Planeeritava ala pindala on 13555 m². Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus võttis 17.02.2016.a korraldusega nr 69 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lombi külas asuvate Nõlva ja Ees-Kriisa maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeringuga on ette nähtud Nõlva maaüksuse krundi piiride muutmine ja krundile ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks ning Ees-Kriisa maaüksuse kruntimine – maatulundusmaad ning olemasolevale teele transpordimaa krundi moodustamine. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 14,8 ha.

Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Avalik väljapanek toimub 14.03.2016-28.03.2016 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava 6, Kõrveküla. Info planeeringu kohta www.tartuvv.ee

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Avaldati 18.02.2016
AUSTATUD VAHI ALEVIKU RAADIMÕIS PIIRKONNA ELANIK.
TARTU VALLAVALITSUS KORRALDAB ELANIKE KOOSOLEKU.

KOOSOLEK TOIMUB 25. VEEBRUARIL 2016 ALGUSEGA KELL 17.30 LASTEHOIU RUUMIDES. KELLA 18.30 ALGAB KAUPMEHE TN DETAILPLANEERINGU AVALIK ARUTELU

KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. RAADI LASTEAIA DETAILPLANEERINGU TUTVUSTUS;
2. MUUD KÜSIMUSED;
3. KAUPMEHE TN DETAILPLANEERINGU AVALIK ARUTELU.

TARTU VALLAVALITSUS PALUB KÕIGIL HUVILISTEL OSALEDA KOOSOLEKUL.
Avaldati 17.02.2016
Avaldati 05.02.2016
Tartu Vallavalitsus kehtestas 27.01.2016.a korraldusega nr 39 Vasula alevikus asuva Kuslapuu maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeringuga on ette nähtud olemasoleva Kuslapuu maaüksuse jagamine kaheks elamumaa krundiks ning kruntidele ehitusõiguse ja arhitektuurinõuete määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on 12106 m2. Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus kehtestas 20.01.2016.a korraldusega nr 21 Saadjärve külas asuva Pilliroo tn 2 maaüksuse (kü tunnus 79402:001:0485) detailplaneeringu.

Käesoleval hetkel kehtib Pilliroo tn 2 maaüksuse osas Vahula, Roostiku, Pilliroo ja Vahu maaüksuste ning lähiala detailplaneering. Planeeringuga on ette nähtud Pilliroo tn 2 maaüksuse jagamine kaheks eraldiseisvaks elamumaa sihtotstarbega krundiks. Hoonestatud krundile ehitusõiguse määramine hoonete rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning hoonestamata krundile ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine elamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on 11268 m2. Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
23. jaanuaril toimus Kõrveküla Põhikooli aulas 2015. aastal Tartu valla peredesse sündinud laste perede pidulik vastuvõtt. Peol tehtud fotode tellimiseks palume kirjutada Tartu Valla Kuukirja aadressil: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
Tartu Vallavalitsus võttis 13.01.2016.a korraldusega nr 15 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Metsaääre maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0638) detailplaneeringu.

Metsaääre maaüksuse olemasolev sihtotstarve on maatulundusmaa. Krunt on hoonestamata.

Planeeringuga on ette nähtud Metsaääre maaüksuse sihtotstarbe muutmine tootmismaaks ning ehitusõiguse määramine tootmishoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks antakse planeeringuga juurdepääsu, tehnovõrkude ja haljastuse lahendus. Planeeritava ala pindala on 13555 m².
Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Avalik väljapanek toimub 03.02.2016-17.02.2016 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava 6, Kõrveküla. Info planeeringu kohta www.tartuvv.ee

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus kehtestas 30.12.2015.a korraldusega nr 621 Tila külas asuvate Kaupmehe pargi, Kaupmehe tn 17, 19 ja 21 maaüksuste detailplaneeringu.
Planeeringuga on ette nähtud muuta kehtivat Kaupmehe tn 17, 19, 21, 22, 24, 26 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringut Kaupmehe tn 17, 19, 21 ja Kaupmehe park maaüksuste osas. Planeeringuga on ette nähtud kruntide piiride muutmine. Muus osas jäävad kehtima Vahi alevikus ja Tila külas asuvate Kaupmehe tn 17, 19, 21, 22, 24, 26 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringuga määratud tingimused. Planeeritava ala pindala on 11259 m2. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.
Täpsem info planeeringu kohta siit.
Avaldati 06.01.2016
Tartu Vallavalitsus kehtestas 09.12.2015.a korraldusega nr 582 Vahi alevikus asuva Mölla tänava elamupiirkonna detailplaneeringu.

Käesoleval hetkel kehtib maa-alal Vahi alevikus asuvate Maa-allika ja Mölla maaüksuste detailplaneeringu. Kehtestatud detailplaneeringu kohaselt ei väljastata ennem ehituslubasid hoonete püstitamiseks, kui on välja ehitatud teed, trassid (veevarustus, kanalisatsioon, elektrivarustus, tänavavalgustus jne). Planeeringu kohaselt on kanalisatsiooni eesvooluks planeeritud Jõgeva maantee äärde survekanalisatsioonitorustik, mille eesvooluks on Tartu linna kanalisatsioonisüsteem. Käesolevaks hetkeks ei ole antud süsteemi välja ehitatud ning piirkonna arendus on peatunud.

Detailplaneeringuga on ette nähtud muuta kehtivat detailplaneeringut rakendussätete osas – lubada ajutiselt kasutada lokaalseid kanalisatsioonilahendusi, kuni valmib Jõgeva mnt äärne survetorustik.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus võttis 09.12.2015.a korraldusega nr 581 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vasula alevikus asuva Kuslapuu maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeringuga on ette nähtud olemasoleva Kuslapuu maaüksuse jagamine kaheks elamumaa krundiks ning kruntidele ehitusõiguse ja arhitektuurinõuete määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on 12106 m².
Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Avalik väljapanek toimub 04.01.2016-18.01.2016 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava 6, Kõrveküla. Info planeeringu kohta www.tartuvv.ee

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Avaldati 10.12.2015
Tartu Vallavalitsus algatas 18.11.2015.a korraldusega nr 540 Vahi alevikus asuvate Mõisatamme tn 30 ja Mõisavärava maaüksuste detailplaneeringu.

Planeeringu eesmärgiks on muuta hetkel kehtivat Raadimõisa, Mõisaplatsi ja Mõisavärava kinnistute detailplaneeringut Mõisatamme tn 30 ja Mõisavärava maaüksuste osas. Lisaks kehtib planeeringualal Raadi lasteaia detailplaneering (kehtestatud 27.02.2008.a Tartu Vallavolikogu otsusega nr 15), mille realiseerimist ei ole alustatud. Käesolevaks hetkeks on selgunud, et antud planeering vajab muutmist.

Planeeringuga nähakse ette Mõisatamme tn 30 ja Mõisavärava maaüksuste krundi piiride muutmist ning Mõisatamme tn 30 maaüksusele ehitusõiguse ja arhitektuurinõuete määramist Raadi lasteaia projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Täiendavalt nähakse ette võimalus planeeringualale rajada erinevaid üldkasutatavaid rajatisi – spordiväljak, mänguväljak vms.

Planeeritava ala pindala on u 12,3 ha. Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus võttis 25.11.2015.a korraldusega nr 554 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Saadjärve külas asuva Pilliroo tn 2 maaüksuse (kü tunnus 79402:001:0485) detailplaneeringu.

Käesoleval hetkel kehtib Pilliroo tn 2 maaüksuse osas Vahula, Roostiku, Pilliroo ja Vahu maaüksuste ning lähiala detailplaneering.

Planeeringuga on ette nähtud Pilliroo tn 2 maaüksuse jagamine kaheks eraldiseisvaks elamumaa sihtotstarbega krundiks. Hoonestatud krundile ehitusõiguse määramine hoonete rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning hoonestamata krundile ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine elamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeritava ala pindala on 11268 m². Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Avalik väljapanek toimub 16.12.2015-11.01.2016 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis, Haava 6, Kõrveküla. Info planeeringu kohta www.tartuvv.ee

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus korraldab Võibla külas asuva Ülem-Reinu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendust tutvustava arutelu.

Arutelu toimub 02.12.2015 kell 18.00 Tartu Vallamaja volikogu saalis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik).
Politseinikud aitavad helkuriga sõbraks saada

Sarnaselt möödunud aastale korraldab politsei ühes abipolitseinikega ka sel aastal 26. novembril Lõuna-Eesti kuues maakonnas ennetusürituse “Helkuriga sõbraks”, kus iga piirkonna elanik saab anda panuse oma kodukandi naabri, tuttava või teiste piirkonna elanike nähtavaks tegemisel.


Ennetusüritus algab õhtuhämaruse saabudes, kell 17 ning vältab tunni jagu. Alustuseks räägitakse põgusalt helkuri tööefektiivsusest ja korrektsest kandmisest, millele järgneb valitud teelõikudel helkurkõnd esitlemaks teistelegi liiklejatele selle valgusallika töövõimet ning jagamaks kõnni vältel helkureid kõigile nendele kohalikele, kel seda mingil põhjusel veel ei ole. Ka ehivad üritusel osalejad oma piirkonnas helkuripuu, pakkumaks võimalust helkiv elupäästja endale puu küljest kaasa haarata ja end nähtavaks teha.

Ennetusüritusele oodatakse kõiki kohalikke elanikke, kellele läheb korda piirkonna liiklusturvalisus. Helkurkõnnil osalemisega on igaühel võimalus juhtida tähelepanu helkuri olulisusele, kui kõige lihtsamale moodusele enda nähtavaks tegemisele. Vähe sellest – helkurkõnnil osalemisega saab lihased trimmi, nautida võrratut värsket õhku ning miks mitte teha seda kogu perega.

Täiendavate küsimuste korral palume ühendust võtta politseinikuga, kes teie soovitud piirkonnas ennetusüritust läbi viib:

Tartumaal:

I kogunemiskoht Riia mnt 132, Tartu (Tartu politseimaja) – kontakt Greten Sööl
( See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. )

II kogunemiskoht Raekoja plats 1 (Tartu linnvalitsuse esine) – kontakt Rainer Rahasepp
( See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. )

III kogunemiskoht Jaama 207, Tartu (Päästeameti hoone) – kontakt Krista Klaus
( See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. )

IV kogunemiskoht Valga mnt 1, Elva (Elva politseimaja) – kontakt Alik Säde
( See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. )

V kogunemiskoht Kambja (Kambja Põhikool) – kontakt Ly Brikkel
( See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. )

VI kogunemiskoht Kõrveküla (Kõrveküla A ja O) – kontakt Kadri Ala
( See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. )

Tartu Vallavalitsus tühistas 14.10.2015.a korraldusega nr 470 Tila külas asuva Kaupmehe ja Mõisapiiri tänava ning Keskuse tee detailplaneeringu avaliku väljapaneku ning määras uueks avaliku väljapaneku ajaks 23.11.2015-07.12.2015. Planeeringuga on võimalik tutvuda Tartu Vallavalitsuse kantseleis E-R, kell 8-16. Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus tühistas 14.10.2015.a korraldusega nr 469 Tila külas asuvate Kaupmehe pargi, Kaupmehe tn 17, 19 ja 21 maaüksuste detailplaneeringu avaliku väljapaneku ning määras uueks avaliku väljapaneku ajaks 23.11.2015-07.12.2015. Planeeringuga on võimalik tutvuda Tartu Vallavalitsuse kantseleis E-R, kell 8-16. Täpsem info planeeringu kohta siit.

Tartu Vallavalitsus korraldab Tila külas asuva Mihkli maaüksuse detailplaneeringu eskiislahendust tutvustava arutelu.

Arutelu toimub 26.11.2015 kell 18.00 Tartu Vallamaja volikogu saalis (Haava tn 6, Kõrveküla alevik).

Tartu Vallavalitsus kehtestas 04.11.2015.a korraldusega nr 520 Kukulinna külas asuvate Ülesoo, Väike-Ülesoo ja Vahtrasiilu maaüksuste detailplaneeringu.

Planeeringuga on ette nähtud Ülesoo, Väike-Ülesoo ja Vahtrasiilu maaüksuste piiride muutmine ja 3 uue tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega krundi moodustamine ning kruntidele ehitusõiguse määramine – olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks ja uute hoonete ehitamiseks. Lisaks on ette nähtud eraldi transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine Karjamõisa tee osale, mis läbib planeeringuala. Lisaks on planeeringuga antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 3,0 ha.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavolikogu algatas 21.10.2015.a otsusega nr 80 Maramaa külas asuva Metsaoja maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeringu eesmärgiks on olemasoleva maaüksuse jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja kruntidele ehitusõiguse ja arhitektuurinõuete määramine üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 1,7 ha.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavolikogu algatas 21.10.2015.a otsusega nr 79 Lähte alevikus asuvate Õpetaja tn 7, Õpetaja tn 8 ja Sootaga külas asuvate Saava, Palalinna maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu.

Planeeringu eesmärgiks on planeeringualale moodustada kooli ja spordi linnak. Planeeringuga antakse arhitektuursed tingimused ning ehitusõigused olemasolevate hoonete laiendamiseks ning uute hoonete püstitamiseks. Lisaks antakse lahendus ka erinevate spordirajatiste ehitamiseks. Planeeringuga nähakse ette ka Saava maaüksuste sihtotstarvete muutmist maatulundusmaast sotsiaalmaaks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 28,0 ha.

Osaliselt on planeeringu eesmärgid vastuolus kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus algatas 21.10.2015.a korraldusega nr 485 Võibla külas asuva Raudtee maja maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeringu eesmärgiks on olemasoleva maaüksuse jagamine neljaks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja hoonestamata kruntidele ehitusõiguse ja arhitektuurinõuete määramine üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.
Planeeritava ala pindala on u 1,9 ha.

Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.
Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus võttis 21.10.2015.a korraldusega nr 484 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Mölla tänava elamupiirkonna detailplaneeringu.

Käesoleval hetkel kehtib maa-alal Vahi alevikus asuvate Maa-allika ja Mölla maaüksuste detailplaneering (kehtestatud Tartu Vallavolikogu 22.03.2006 otsusega nr 41). Detailplaneeringuga on ette nähtud muuta kehtivat detailplaneeringut rakendussätete osas – lubada ajutiselt kasutada lokaalseid kanalisatsioonilahendusi, kuni valmib Jõgeva mnt äärne survetorustik.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Avalik väljapanek toimub 11.11.2015-25.11.2015 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus kehtestas 07.10.2015.a korraldusega nr 459 Vahi alevikus asuvate Nõmmiku tn 21 ja 23 maaüksuste detailplaneeringu.

Planeeringuga on ette nähtud Nõmmiku tn 21 ja 23 maaüksuste liitmine ning krundile ehitusõiguse ja arhitektuurinõuete määramine üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks on planeeringuga antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 2,0 ha.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu vallavalitsus võtab tööle sotsiaaltöö spetsialisti:
Töö kirjeldus – tegelemine riskigruppidesse kuuluvate inimeste aitamisega (lapsed, eakad, puudega isikud, töötud jne.):
*järelevalve teostamine sihtgrupi hoolduse ja teenuste vajaduse ning hooldaja tegevuse üle;
*arvamuse andmine sotsiaalteenuste ja -toetuste määramise kohta kodukülastuse alusel;
*sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotluste vastuvõtmine ja menetlemine (STAR).

Edukal kandidaadil on:
teadmised üldriiklikust sotsiaalabi süsteemist;
vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
väga hea suhtlemisoskus ja arusaamine, milles seisneb iga juhtumi tegelik probleem;
hea arvuti tundmine ja autojuhtimisoskus.


CV koos haridust tõendava dokumendi koopia ja palgasooviga palume saata hiljemalt 01. novembriks Tartu Vallavalitsusele, Haava 6, Kõrveküla, 60512 Tartumaa, märgusõnaga „spetsialist“.

Lisainformatsioon 7337 758 või 53076020.
Tartu Vallavalitsus kehtestas 23.09.2015.a korraldusega nr 428 Vahi alevikus asuva Keskuse tee 3 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuga on ette nähtud Keskuse tee 3 maaüksuse sihtotstarbe muutmine ärimaast elamumaaks ning krundile on antud ehitusõigus kahe ridaelamu püstitamiseks. Planeeringuga on muudetud Keskuse tee 3 krundi piire (krunti on suurendatud Keskuse tee maaüksuse arvelt). Lisaks on antud lahendus krundi juurdepääsudele, haljastusele, heakorrale, parkimiskorraldusele ning tehnovõrkudega liitumisele. Planeeritava ala pindala on u 0,4 ha.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud. Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus võttis 23.09.2015.a korraldusega nr 427 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuvate Kaupmehe pargi, Kaupmehe tn 17, 19 ja 21 maaüksuste detailplaneeringu.

Planeeringuga on ette nähtud muut kehtivat Kaupmehe tn 17, 19, 21, 22, 24, 26 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringut Kaupmehe tn 17, 19, 21 ja Kaupmehe park maaüksuste osas. Planeeringuga on ette nähtud kruntide piiride muutmist. Muus osas jäävad kehtima Vahi alevikus ja Tila külas asuvate Kaupmehe tn 17, 19, 21, 22, 24, 26 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringuga määratud tingimused. Planeeritava ala pindala on 11259 m2. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Avalik väljapanek toimub 13.10.2015-27.10.2015 E-R,
kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis

Täpsem info planeeringu kohta siit.
Huvilistel on võimalik esitada ettepanekuid arengukava ja eelarvestrateegia muutmiseks mailile See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. nädala jooksul.

Eelarvestrateegia 2016-2019 eelnõu (Adobe Reader)
Tartu Valla arengukava 2014-2020 (Adobe Reader)
Tartu Vallavalitsus võttis 16.09.2015.a korraldusega nr 418 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kukulinna külas asuvate Ülesoo, Väike-Ülesoo ja Vahtrasiilu maaüksuste detailplaneeringu.
Planeeringuga on ette nähtud Ülesoo, Väike-Ülesoo ja Vahtrasiilu maaüksuste piiride muutmine ja 3 uue tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega krundi moodustamine ning kruntide ehitusõiguse määramine – olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks ja uute hoonete ehitamiseks. Lisaks on ette nähtud eraldi transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine Karjamõisa tee osale, mis läbib planeeringuala. Lisaks on planeeringuga antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 3,0 ha. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.

Avalik väljapanek toimub 07.10.2015-21.10.2015 E-R, kl 8-16
Tartu Vallavalitsuse kantseleis

Täpsem info planeeringu kohta siin.
Tartu Vallavalitsus algatas 16.09.2015.a korraldusega nr 417 Võibla külas asuvate Ojaperve (kü tunnus 79401:003:0089) ja Ojaveere (kü tunnus 79401:003:0055) maaüksuste detailplaneeringu.
Planeeringu eesmärgiks on Ojaperve ja Ojaveere krundi piiride muutmine. Planeeringuga tagatakse Ojaperve maaüksusele juurdepääs eraldades selleks Ojaveere maaüksusest maad. Lisaks poolitatakse Ojaperve maaüksus kaheks maaüksuseks ning nähakse ette moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse ja arhitektuurinõuete määramist üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 1,3 ha.

Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda siit.
Tartu Vallavalitsus kehtestas 31.08.2015.a korraldusega nr 395 Tila külas asuva Rähni põik 6 (kü tunnus 79403:002:0801) detailplaneeringu.
Planeeringuga on olemasolev maaüksus jagatud kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja uuele krundile ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks on antud planeeringuga juurdepääsu, tehnovõrkude ja haljastuse lahendus. Planeeritava ala pindala on 13831 m².
Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.
Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda siin.
Tartu Vallavalitsus võttis 19.08.2015.a korraldusega nr 377 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Kaupmehe ja Mõisapiiri tänava ning keskuse tee detailplaneeringu.
Käesoleval hetkel kehtib antud alal Vahi alevikus ja Tila külas asuvate Kaupmehe tn 17, 19, 21, 22, 24, 26 maaüksuste ja lähiala detailplaneering, mille kohaselt on Kaupmehe tänava lõppu ette nähtud tupik. Lisaks kehtib planeeringualal Raadimõisa asumi idaosa detailplaneering.
Planeeringuga on ette nähtud võimaldada Keskuse teelt juurdepääsu Kaupmehe tänavale ning on muudetud varemplaneeritud liikluskorraldust.
Planeeritava ala pindala on 1,7 ha.
Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.

Avalik väljapanek toimub 15.09.2015-29.09.2015 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis
Täpsem info planeeringu kohta siit.
TEADE!
Bussisõit põhikooli- ja gümnaasiumi õpilastele.

Tasuta bussisõidu kiipkaardi saavad taotleda Tartu valla õpilased, kes õpivad põhikoolis ja gümnaasiumis.
Õpilaste olemasolevad bussisõidu-kiipkaardid kehtivad ka 2015-2016 õppeaastal.
Kiipkaardi saamiseks ja kasutamiseks uuel õppeaastal on vaja täita avaldus, kus on kirjas õpilase nimi, sünniaeg, kool, klass ja peatuste nimed, mida laps kasutab.
Lähte Ühisgümnaasiumi ja Kõrveküla Põhikooli õpilaste kiipkaardite väljastamise ja pikendamisega tegeleb kool.
Avaldused saata aadressil jaanatartuvv.ee või tuua avaldus vallamajja kabinet 7. Info telefonil 53076020

Bussikaardi avalduse vorm (MS Word)
Tartu Vallavalitsus võttis 26.08.2015.a korraldusega nr 386 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuvate Nõmmiku tn 21 ja 23 maaüksuste detailplaneeringu.
Käesoleval hetkel kehtib maaalal Nõmmiku asumi detailplaneering (kehtestatud Tartu Vallavalitsuse 27.05.2010.a korraldusega nr 156. Planeeringuga on ette nähtud Nõmmiku tn 21 ja 23 maaüksuste liitmine ning krundile ehitusõiguse ja arhitektuurinõuete määramine üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks on planeeringuga antud lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 2,0 ha. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.
Avalik väljapanek toimub 14.09.2015-28.09.2015 E-R, kl 8-16 Tartu Vallavalitsuse kantseleis
Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus algatas 19.08.2015.a korraldusega nr 376 Vahi alevikus asuva Killustiku põik 1 maaüksuse (kü tunnus 79401:006:1580) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.
Planeeringu eesmärgiks on muuta kehtivat Vahi küla Vahi tänava kvartali kirdeosa detailplaneeringut Killustiku põik 1 maaüksuse osas. Detailplaneeringuga nähakse ette Killustiku põik 1 maaüksuse hoonestusala suurendamist, krundile ehitusõiguse määramist ärihoone laiendamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 1,3 ha. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda siin.
Tartu Vallavalitsus korraldab Võibla külas asuva Lõo maaüksuse (kü tunnus 79401:005:0405) detailplaneeringu eskiislahendust tutvustava arutelu.

Arutelu toimub 26.08.2015 kell 18.00 Tartu Vallamaja volikogu saalis
(Haava tn 6, Kõrveküla alevik).
Tartu Vallavalitsus algatas 12.08.2015.a korraldusega nr 366 Vahi alevikus asuvate Nõmmiku tn 2, Nõmmeringi tn 3, 5, 10 ja Nõmme tn 6 maaüksuste detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. Käesoleval hetkel kehtib maa-alal Vahi küla Jõesoo kinnistu detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on muuta kehtivat detailplaneeringut Nõmmiku tn 2, Nõmmeringi tn 3, 5, 10 ja Nõmme tn 6 maaüksuste osas. Planeeringuga nähakse ette Nõmmeringi tn 3, Nõmmeringi tn 10 ja Nõmme tn 6 kinnistute jagamine kaheks krundiks ning Nõmmiku tn 3, Nõmmeringi tn 3 ja 5 kinnistute lubatud katusekalde muutmine. Lisaks nähakse ette moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse ja arhitektuurinõuete määramist üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 1,2 ha. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda siin.
Tartu Vallavalitsus algatas 12.08.2015.a korraldusega nr 365 Tila külas asuvate Kaupmehe pargi, Kaupmehe tn 17, 19 ja 21 maaüksuste detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. Planeeringu eesmärgiks on muuta kehtivat Kaupmehe tn 17, 19, 21, 22, 24, 26 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringut Kaupmehe tn 17, 19, 21 ja Kaupmehe park maaüksuste osas. Planeeringuga nähakse ette antud kruntide piiride muutmist. Muus osas jäävad kehtima Vahi alevikus ja Tila külas asuvate Kaupmehe tn 17, 19, 21, 22, 24, 26 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringuga määratud tingimused. Planeeritava ala pindala on 11259 m2. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda siin.
Tartu Vallavalitsus algatas 05.08.2015.a korraldusega nr 362 Viidike külas asuva Mati maaüksuse (kü tunnus 79403:004:0124) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. Mati maaüksuse sihtotstarve on maatulundusmaa. Planeeringu eesmärgiks on olemasolev maaüksus jagada kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja uuele krundile ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 2,2 ha. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda siin.
Tartu Vallavalitsus algatas 14.07.2015.a korraldusega nr 326 Soitsjärve külas asuvate Veeriku (kü tunnus 79402:001:0754) ja Männiku (kü tunnus 79402:001:0500) maaüksuste detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. Planeeringu eesmärgiks on muuta Veeriku ja Männiku maaüksuste piire. Planeeringu tulemusel suureneb Veeriku maaüksus u 500 m2 ning Männiku maaüksus väheneb u 500 m2 võrra. Planeeringuga ehitusõigust ei määrata. Planeeritava ala pindala on 12 ha. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda siin.
Tartu Vallavalitsus algatas 14.07.2015.a korraldusega nr 319 Tila külas asuva Kaupmehe ja Mõisapiiri tänava ning Keskuse tee detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande. Kaupmehe tn L2// Keskuse tee L4// Mõisapiiri tn L3 maaüksuse sihtotstarve on transpordimaa. Käesoleval hetkel kehtib antud alal Vahi alevikus ja Tila külas asuvate Kaupmehe tn 17, 19, 21, 22, 24, 26 maaüksuste ja lähiala detailplaneering, mille kohaselt on Kaupmehe tänava lõppu ette nähtud tupik. Lisaks kehtib planeeringualal Raadimõisa asumi idaosa detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on võimaldada Keskuse teelt juurdepääsu Kaupmehe tänavale ning muuta varemplaneeritud liikluskorraldust. Planeeritava ala pindala on 1,7 ha. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda siin.
Tartu Vallavalitsus võttis 03.07.2015.a korraldusega nr 300 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tila külas asuva Rähni põik 6 (79403:002:0801) detailplaneeringu.Planeeringuga on olemasolev maaüksus jagatud kaheks elamumaa krundiks ning uuele krundile määratud ehitusõiguse elamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks on antud planeeringuga juurdepääsu, tehnovõrkude ja haljastuse lahendus. PLaneeritava ala pindala on u 1,4 ha. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Detailplaneering on kooskõlastatud.
Planeeringu avalik väljapanek toimub 03.08.2015 – 17.08.2015.a Tartu Vallavalitsuse kantseleis. Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavolikogu algatas 27.05.2015.a otsusega nr 44 Võibla külas asuva Ülem-Reinu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.
Planeeringu eesmärgiks on kaaluda olemasoleva Ülem-Reinu maaüksuse jagamist elamumaa kruntideks ning kruntidele ehitusõiguse ja arhitektuurinõuete määramist üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on 3,4 ha. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda siin.
Tartu Vallavalitsus algatas 27.05.2015.a korraldusega nr 230 Vahi alevikus asuva Mölla tänava elamupiirkonna detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.
Käesoleval hetkel kehtib maa-alal Vahi alevius asuvate Maa-allika ja Mölla maaüksuste detailplaneering (kehtestatud Tartu Vallavolikogu 22.03.2006 otsusega nr 41). Kehtestatud detailplaneeringu kohaselt ei väljastata ennem ehituslubasid hoonete püstitamiseks, kui on välja ehitatud teed, trassid (veevarustus, kanalisatsioon, elektrivarustus, tänavavalgustus jne). Planeeringu kohaselt on kanalisatsiooni eesvooluks planeeritud Jõgeva maantee äärne survekanalisatsioonitorustik, mille eesvooluks on Tartu linna kanalisatsioonisüsteem. Käesolevaks hetkeks ei ole antud süsteemi välja ehitatud ning piirkonna arendus on peatunud. Maa-ala omanikud esitasid taotluse, millega soovitakse muuta kehtivat detailplaneeringut rakendussätete osas - lubada ajutiselt kasutada lokaalseid kanalisatsioonilahendusi, kuni valmib Jõgeva mnt äärne survetorustik. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt on ala maakasutuse juhtfunktsiooniks elamumaa.
Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda siin.
Tartu Vallavalitsus algatas 27.05.2015.a korraldusega nr 229 Tila külas asuva Raadiraja 6 maaüksuse (kü tunnus 79403:002:1304) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.
Käesoleval hetkel kehtib maa-alal Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu II etapi osaala detailplaneering. Raadiraja 6 maaüksuse olemasolev maakasutuse sihtotstarve on ärimaa (100%). Planeeringu eesmärgiks on olemasoleva ärimaa krundi sihtotstarbe muutmine ning jagamine kuni 9 elamumaa krundiks, milledele määratakse ehitusõigused ja arhitektuursed tingimused korterelamute projekteerimiseks ja ehitamiseks. Kortermajad on planeeritud kolme korruselistena ning kortermajasse 20 korterit. Lisaks antakse lahendus planeeringuala heakorrale, haljastusele, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ning tehnovõrkudega varustatusele. Planeeritava ala pindala on 35602 m². Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt on ala maakasutuse juhtfunktsiooniks keskuse maa, mille kohaselt võib alale planeerida nii elamumaa, ärimaa kui ka tootmismaa krunte.
Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda siin.
Tartu Vallavalitsus algatas 08.05.2015.a korraldusega nr 209 Äksi alevikus asuva Äksi keskuse detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.
Planeeringu eesmärgiks on antud maaüksustel piiride korrigeerimine, teemaade planeerimine, olemasolevate hoonete rekonstrueerimine, ehitusõiguste määramine vastavalt maakasutuse sihtotstarbele, puhkealade ja mänguväljakute rajamine, maakasutuse sihtotstarvete muutmine vastavalt reaalsele kasutusviisile, heakorra ja haljastuse lahendamine, parkimiskorralduse lahendamine. Planeeritava ala pindala on u 9,2 ha. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda siin.
Tartu Vallavolikogu algatas 22.04.2015.a otsusega nr 15 Toolamaa külas asuva Kuusikumäe maaüksuse (kü tunnus 79402:001:0258) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.
Planeeringu eesmärgiks on kaaluda Kuusikumäe maaüksuse jagamist neljaks eraldiseisvaks katastriüksuseks. Planeeritavate kruntide kasutamise sihtotstarveteks on planeeritud äri- ja maatulundusmaa (10% Ä/90% M). Planeeritud kruntidele määratakse ehitusõigus puhkemajade ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringualal asuvad 2 kasutuses olevat puhkemaja. Lisaks antakse planeeringuga lahendus haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on 5,0 ha. Planeeringu eesmärgid on vastuolus kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu järgselt on käsitletava ala juhtfunktsiooniks määratud elamumaa. Äri- ja maatulundusmaade planeerimine antud piirkonda on põhjendatud eelkõige asjaoluga, et antud maaüksusel on juba kasutuses kaks puhkemaja. Käesoleva planeeringu algatajaks, koostamise korraldajaks ja kehtestajaks on Tartu Vallavolikogu.
Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda siin.
Tartu Vallavalitsus algatas 15.04.2015.a korraldusega nr 162 Lombi külas asuvate Vallimetsa tänav, Vallimetsa tn 9 ja 11 maaüksuste detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.
Käesoleval hetkel kehtib antud alal Lombi külas asuvate Karopeetri, Vallimetsa, Tõrvalille ja Saarelille maaüksuste ning lähiala detailplaneering (kehtestatud 19.11.2008.a Tartu Vallavalitsuse korraldusega nr 430), mida soovitakse Vallimetsa tänav, Vallimetsa tn 9 ja 11 maaüksuste osas muuta. Planeeringu eesmärgiks on muuta nimetatud kruntide piire. Nimetatud muudatus toob kaasa varemplaneeritud hoonestusalade muudatuse. Planeeringuga nähakse ette kruntidele uued hoonestusalad. Muus osas jäävad kehtima Lombi külas asuvate Karopeetri, Vallimetsa, Tõrvalille ja Saarelille maaüksuste ning lähiala detailplaneeringuga määratud tingimused. Planeeritava ala pindala on 13831 m². Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda siin.
Tartu Vallavalitsus algatas 01.04.2015.a korraldusega nr 148 Tila külas asuva Metsaääre maaüksuse (kü tunnus 79403:002:0638) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.
Metsaääre maaüksuse olemasolev sihtotstarve on maatulundusmaa. Krunt on hoonestamata. Planeeringu eemärgiks on muuta maaüksuse sihtotstarvet tootmismaaks ning ehitusõiguse määramist tootmishoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks antakse planeeringuga juurdepääsu, tehnovõrkude ja haljastuse lahendus. Planeeritava ala pindala on 13555m². Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda siin.
Tartu Vallavalitsus algatas 14.01.2015.a korraldusega nr 14 Vahi alevikus asuva Jõhvi-Tartu-Valga maantee, Tartu-Vahi maantee ja Vana-Narva maantee vahelise ala detailplaneeringu I etapi idaosa ja lähiala muutmise detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.
Käesoleval hetkel kehtib maa-alal Jõhvi-Tartu-Valga maantee, Tartu-Vahi maantee ja Vana-Narva maantee vahelise ala I etapi detailplaneering (kehtestatud Tartu Vallavolikogu 27.05.2009.a otsusega nr 41), mida soovitakse taotluses toodud maaüksuste osas muuta.
Kehtiva detailplaneeringu järgselt on nimetatud maa-alale ette nähtud ärimaa ja äri- ja ühiskondlike ehitiste maa kasutamise juhtfunktsioonidega maaüksused. Lisaks on antud lahendus planeeringuala juurdepääsudele, haljastusele ning tehnovõrkudega varustamiseks.
Planeeringu muutmise eemärgiks on varemplaneeritud maaüksuste maakasutuse juhtfunktsioonide muutmine. Planeeringuga nähakse ette elamumaa ja ärimaa kruntide moodustamine ning vastavalt kasutusfunktsioonile ehitusõiguse ja arhitektuurinõuete määramist. Lisaks antakse planeeringu muutmisega lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 38 ha.
Tartu Vallavalitsus korraldab 27.07.2015 kell 18.00 Tartu Vallamaja volikogu saalis detailplaneeringu eskiislahendust tutvustava arutelu.
Eskiislahendusega saab tutvuda siit.
Tartu vallavalitsus võttis 17.06.2015.a korraldusega nr 262 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Vahi alevikus asuva Keskuse tee 3 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu.
Planeeringuga on ette nähtud Keskuse tee 3 maaüksuse sihtotstarbe muutmine ärimaast elamumaaks ning krundile on antud ehitusõigus kahe ridaelamu püstitamiseks. Planeeringuga on muudetud Keskuse tee 3 krundi piire (krunti on suurendatud Keskuse tee maaüksuse arvelt).
Lisaks on antud lahendus krundi juurdepääsudele, haljastusele, heakorrale, parkimiskorraldusele ning tehnovõrkudega liitumisele.
Planeeritava ala pindala on u 0,4 ha. Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.
Planeeringu avalik väljapanek toimub 22.07.2015 – 05.08.2015.a Tartu Vallavalitsuse kantseleis. Täpsem info planeeringu kohta siit.
Tartu Vallavalitsus võttis 10.06.2015.a korraldusega nr 251 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Saadjärve külas asuvate Veski tänav 3, 5 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu. Käesoleval hetkel kehtib nimetatud maaüksustel Veskinurme maaüksuse osaala detailplaneering (kehtestatud Tartu Vallavalitsuse 14.03.2012.a korraldusega nr 84). Planeeringuga on ette nähtud Veski tn 3 ja 5 maaüksuste liitmine ning osaliselt Veski tänava liitmine. Lisaks on planeeringuga ette nähtud moodustatavale krundile ehitusõigus ja arhitektuurinõuded üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks. Planeeringuga on antud lahendus ala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkude varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 0,6 ha. Planeering on kooskõlastatud ning eesmärgis on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Planeeringu avalik väljapanek toimub 25.06.2015 – 08.07.2015.a Tartu Vallavalitsuse kantseleis. Täpsem info planeeringu kohta siin.
Tartu Vallavalitsus võttis 10.06.2015.a korraldusega nr 250 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Äksi alevikus asuva Puusepa maaüksuse (kü tunnus 79402:001:0688) detailplaneeringu. Planeeringuga on ette nähtud Puusepa maaüksuse jagamine kolmeks maatulundusmaa krundiks. Kruntidele ei ole määratud ei ehitustingimusi ega arhitektuurseid nõudeid. Detailplaneering on kooskõlastatud ja selle eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga. Planeeringu avalik väljapanek toimub 25.06.2015 – 08.07.2015.a Tartu Vallavalitsuse kantseleis. Täpsem info planeeringu kohta siin.
Tartu Vallavalitsus algatas 14.01.2015.a korraldusega nr 14 Vahi alevikus asuva Jõhvi-Tartu-Valga maantee, Tartu-Vahi maantee ja Vana-Narva maantee vahelise ala detailplaneeringu I etapi idaosa ja lähiala muutmise detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.
Käesoleval hetkel kehtib maa-alal Jõhvi-Tartu-Valga maantee, Tartu-Vahi maantee ja Vana-Narva maantee vahelise ala I etapi detailplaneering (kehtestatud Tartu Vallavolikogu 27.05.2009.a otsusega nr 41), mida soovitakse taotluses toodud maaüksuste osas muuta.
Kehtiva detailplaneeringu järgselt on nimetatud maa-alale ette nähtud ärimaa ja äri- ja ühiskondlike ehitiste maa kasutamise juhtfunktsioonidega maaüksused. Lisaks on antud lahendus planeeringuala juurdepääsudele, haljastusele ning tehnovõrkudega varustamiseks.
Planeeringu muutmise eemärgiks on varemplaneeritud maaüksuste maakasutuse juhtfunktsioonide muutmine. Planeeringuga nähakse ette elamumaa ja ärimaa kruntide moodustamine ning vastavalt kasutusfunktsioonile ehitusõiguse ja arhitektuurinõuete määramist. Lisaks antakse planeeringu muutmisega lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala on u 38 ha.
Planeeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva Tartu valla üldplaneeringuga.
Täiendav info planeeringu eesmärkide, asukoha ja ala suuruse kohta Tartu valla kodulehel www.tartuvv.ee

Avaldati 29. aprill 2015
Avaldati 7. aprill 2015
Lähte Ühisgümnaasiumi Tööõpetusmaja (Ckorpus) keskkonnaprobleemide lahendamise komisjoni otsused.

02.03.2015 toimunud i istungil langetatud otsused (Adobe Reader)
09.02.2015 toimunud istungil langetatud otsused (Adobe Reader)
31.03.2015 toimunud istungil langetatud otsused (Adobe Reader)
Tartu Vallavolikogu algatas 25. veebruaril asustusüksuse liigi muutmise. Tartu Vallavalitsus soovib Tila küla asustusüksuse liiki muuta alevikuks. Aleviku piirid on näha kaardil.

Asustusüksuse liigi muutmine Tila küla (MS Word)
Tila küla kaart (Adobe Reader)
Avaldati 17. märts 2015
Avaldati 10.03.2015
Loodusfoto konkurss “Vooremaa voorused 2015”

Tartu Vallavalitsus kuulutab välja loodusfoto konkursi „Vooremaa Voorused 2015“
Võistlusel osalema oodatakse Vooremaal jäädvustatud loodusfotodega. Võistlusfotosid saab esitada kuni 10. novembrini 2015. a. Tulemused avalikustatakse SA Lõuna-Eesti Turism aastakonverentsil (2015. a detsembri teisel nädalal, aeg ja koht täpsustamisel).

Konkurss toimub kolmes vanuserühmas:
• lapsed (kuni 13-a k.a),
• noored (kuni 19-a k.a)
• üldarvestus (osavõtjate vanus ei ole piiratud).

Laste ja noorte vanuserühmas hinnatakse töid kolmes teemakategoorias:
• Loomad
• Loodus
• Inimene ja loodus


Üldarvestuses hinnatakse töid neljas teemakategoorias:
• Loomad
• Taimed ja seened
• Maastik
• Inimene ja loodus


Iga osaleja võib võistlusele esitada kuni 10 digitaalset fotot. Igale fotole tuleb lisada lühike selgitus pildistamise hetke või konkreetse pildi valiku tagamaade kohta. Töid saab konkursile esitamiseks üles laadida .jpg failidena kuni 10. novembrini 2015 aadressil http://voored.leib.pro/

Auhinnad
Iga vanuserühma igas kategoorias antakse välja esimene, teine ja kolmas koht. Valitakse välja ka konkursi parim foto “Vooremaa voorus 2015”, mida tunnustatakse peaauhinnaga. Lisaks antakse välja mitmeid eriauhindu.
Žüriisse kuuluvad tunnustatud loodusfotograafid, loodusetundjad, Jääaja Keskuse ja Tartu vallavalitsuse esindajad.

Fotokonkursi juhend (Adobe Reader)

Lisainfo:
Peakorraldaja: Tartu vallavalitsus
Kontaktisikud:
Fotode tehniline ja temaatiline teostus: Tiit Helm, e-kiri: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ,
mob 529 5627.
Fotode üleslaadmine ja esitamine: Mart Leib, mob 536 61488
Vooremaa kaart: http://entsyklopeedia.ee/artikkel/vooremaa2
Lähte Ühisgümnaasiumi meediaõpilaste ning ReTV võttegrupi otseülekanne 13. veebruaril toimuvast hariduse infomessist Intellektika.
Lähte Ühisgümnaasiumi Õpetaja tn 8A õppehoone (C korpus) keskkonnaprobleemide komisjoni moodustamisest

Tartu Vallavolikogu moodustas ajutise komisjoni Lähte Ühisgümnaasiumi Õpetaja tn 8A õppehoone (C korpus) keskkonnaprobleemide lahendamiseks. Eilsel volikogu istungil valiti komisjoni esimeheks volikogu liige Üllar Kütt ja komisjoni aseesimeheks volikogu liige Üllar Loks. Lastevanemate esindajate valimise abistamise tegi volikogu ülesandeks koolile koos vallavalitsusega.
Lastevanemate koosolek toimub 29. jaanuaril. 2015.
Justiitsministeeriumil koostöös Politsei- ja Piirivalveameti, Rahandusministeeriumi, Riigikontrolli ja Tartu Linnavalitsusega on valminud voldik “Kuidas vältida huvide konflikti kohalikus omavalitsuses?”

Voldiku koostamise eesmärgiks on ennetada ja lahendada huvide konflikti olukordi ning see on mõeldud kasutamiseks eelkõige kohalikele omavalitsustele ja volikogudele.

Voldikust leiab lühikese teoreetilise sissejuhatuse ning kirjelduse 13 korruptsiooniohtliku juhtumi kohta, millega Eesti omavalitsused on kokku puutunud. Kõigile olukordadele järgneb ekspertide hinnang koos põhjenduse ning lahenduse võimalusega.

Elektrooniliselt asub huvide konflikti vältimise voldik veebilehel www.korruptsioon.ee, kust on võimalik leida ka lisainfot huvide konflikti ja korruptsiooni puudutavate teemade kohta.

Otsetee voldikuni leiad siit: http://www.korruptsioon.ee/et/huvide-konflikt/kasiraamat-volikogudele.

Avaldati 08.01.2015
Avaldati 06.01.2015
Avaldati 22.12.2014
Avaldati 19.12.2014
Avaldati 19.12.2014
Avaldati 08.12.2014
Avaldati 10.11.2014
Avaldati 22.10.2014
Avaldati 31.10.2014
Avaldati 21.10.2014
Avaldati 08.10.2014
Avaldati 22.09.2014
Avaldati 12.09.2014
Avaldati 11.09.2014
Avaldati 26.08.2014
Avaldati 08.08.2014
Avaldati 04.08.2014
Avaldati 22.07.2014
Avaldati 18.07.2014
Avaldati 01.07.2014
Avaldati 30.06.2014
Avaldati 27.06.2014
Avaldati 23.06.2014
VAJADUSPÕHINE PERETOETUS

Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse lastega perekondadele, kelle netosissetulek taotlemisele eelneval kolmel kuul on alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri. 2013.a on pere esimese täiskasvanud pereliikme sissetulekupiiriks 280 eurot, iga järgneva 14- a kuni täisealise pereliikme piir on sellest 50% ehk 140 eurot ja alla 14- aastase pereliikme piir on sellest 30% ehk 84 eurot.
Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri kalkulaator asub siin:
http://www.sm.ee/sinule/perele/vajaduspohine-peretoetus/vajaduspohise-peretoetuse-sissetulekupiiri-kalkulaator.html
Kui perekonna sissetulek on alla eeltoodud piiri, makstakse ühe lapsega perekonnale 9,59 eurot kuus ning kahe ja enama lapsega perele 19,18 eurot kuus.
Täpsemalt saab toetuse kohta lugeda Sotsiaalministeeriumi kodulehelt:
http://www.sm.ee/sinule/perele/vajaduspohine-peretoetus.html
Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.

Avaldus vajaduspõhise peretoetuse saamiseks tuleb esitada sotsiaalnõunikule Tart vallamajas, Haava 6, Kõrveküla alevik, hiljemalt kuu viimaseks kuupäevaks. Toetus makstakse välja taotlemisele järgneval kolmel kuul hiljemalt 20. kuupäevaks.

Vastuvõtu ajad

T 8- 12, 13- 16
R 8- 12             

Info

Sotsiaalnõunik               Jaana Puur        7337758, 53076020  

Heakorra ettepanekud

Hea Tartu valla elanik hoiame puhtana enda valla ja oma kodude ümbruse. Kodude ümbruse saate heakorrastada ise. Valla, kui terviku, heakorrastamine on raskem. Tartu vald soovib kaasata elanikke Tartu valla heakorra paremaks muutmisesse. Alates 01.03.2013 on Tartu valla kodulehekülje külastajatel võimalik teavitada Tartu Vallavalitsust heakorra probleemidest. Tartu valla koduleheküljel on selleks olemas vastav link “Heakorra ettepanekud”. Ettepaneku tegija määrab kaardil ära koha, kus nimetatud probleem vajab lahendamist ja ettepanekut tehes registreerib ennast süsteemi kasutajaks. Selline registreerimine on vajalik, et Tartu Vallavalitsus saaks teiega vajadusel kontakti võtta ja täpsustada ettepanekut ning vastata teie ettepanekule. Tartu Vallavalitsus ootab teie ettepanekuid heakorra parandamiseks.
Koduõendusteenus Tartu vallas

Koduõendusteenus on tänapäevane õendusabiteenus, mida osutatakse hooldatavale tema kodus/elukohas. Koduõde teostab arsti ettekirjutuse alusel hooldatava kodus talle määratud protseduure ja õendustoimingud. Koduõendusteenust vajav haige või tema lähedane peab võtma ühendust oma perearstiga. Teenusele võib suunata ka eriarst. Koduõendusteenuse eest tasub Eesti Haigekassa juhul, kui selle teenuse on saatekirjaga määranud pere- või eriarst. Ravimid tuleb haigel või tema lähedastel endal osta.
Koduõendusteenuse saab samuti kasutada hooldekodus, selleks on vaja ainult perearsti või erialaarsti saatekirja.

Täpsem info telefonil 53736424 Taivo Ristoja või 7337 758 Jaana Puur


Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi taotlemine

Puudega inimese sõiduki parkimiskaarti saab taotleda Tartu Vallavalitsuse sotsiaalosakonnast
(Kõrveküla alevik, Haava tn 6, kabinet 7).

Vastuvõtuajad on teisipäev 08.00-12.00 ja 13.00-16.00 ning reede 8.00-12.00
Täpsem informatsioon telefonil: 7337-758 Jaana Puur

loe täpsemaltHea Tartu valla elanik ja ettevõtja,

oleme uuele kodulehele püüdnud koguda võimalikult palju

kasulikku ja huvitavat informatsiooni,

kui aga märkad, et miskit olulist on puudu

või oskad omalt poolt midagi väärtuslikku lisada,

anna palun märku


See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.