Tartu Vallavalitsuse sotsiaal-, haridus- ja kultuuriosakond võtab teenistusse lastekaitsespetsialisti, kelle tööülesandeks sotsiaalnõustamine, peredega juhtumipõhise töö ja asutustega võrgustikutöö kavandamine, korraldamine ja juhtimine, abivajaduse hindamisel tuginev toetuste määramine ning teenustele suunamine

Nõuded kandidaadile

Haridustase -bakalaureus

Hariduse valdkond - sotsiaal- ja käitumisteadused, sotsiaaltöö ja nõustamine

Keeleoskus - eesti (kõnes kõrgtase, kirjas kõrgtase), vene (kõnes kesktase, kirjas kesktase)

Arvutioskus - kontoritarkvara, e-posti kasutamine, interneti kasutamine

Muud nõuded - edukal kandidaadil on:
kõrgharidus, eelistatult sotsiaaltöö või lastekaitse erialal, võib olla omandamisel;
töökogemus sotsiaaltöö, eelistatult lastekaitse valdkonnas;
valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus;
eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus kesktasemel erialase sõnavara valdamisega;
väga hea kirjalik eneseväljendusoskus;
väga hea koostööoskus, pingetaluvus, korrektsus;
elav huvi Tartu valla ja tema elanike hea käekäigu vastu.
Kasuks tuleb töökogemus kohalikus omavalitsuses

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid

motivatsioonikiri, CV, palgasoov

Kandideerimise tähtaeg on 27.detsember 2017

Kontaktisik Jaana Puur

e-mail tartuvv(ät)tartuvv.ee