Hajaasustuse programmi 2017.a. taotlusvoor on avatud 07. aprill – 07. juuni.


Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 07. juunil 2017.a.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele inimestele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetust saab taotleda majapidamisele, kuhu taotleja oli 01. jaanuari 2017. aasta seisuga registreeritud ning alaliselt elab.


Eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi neljas valdkonnas:

- majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
- elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
- aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
- leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine.


Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt hajaasustuses selles majapidamises, millele toetust taotletakse;
2. taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele toetust taotletakse (vähemalt 01. jaanuarist 2017);
3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.


Projektil võib olla kaastaotleja(d).


Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.


Enne taotluse koostamist tuleb kindlasti tutvuda programmdokumendiga.

Programmdokumendi, taotlusvormi ja selle lisad leiab EAS kodulehelt

http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale


Tartu Vallavalitsuse 12.04.2017 korraldusega nr 171 on moodustatud taotluste hindamiskomisjon koosseisus Jüri Reinpõld, Eve Kallas, Riivo Leiten, Jaana Puur ja Ergo Nõmme


Lisainformatsioon: Jüri Reinpõld tel 52 04 667, e-mail See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. või Doris Grünvald tel 7 337 750, e-mail See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.


...tagasi pealehele